.

20.3.21

Danh sách giao đề tài hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021.

Đề nghị các em sinh viên có tên trong danh sách kèm theo khẩn trương liên hệ với giảng viên hướng dẫn để tiến hành thực hiện học phần đồ án tốt nghiệp đúng tiến độ.
Chúc các thầy, cô, các em sinh viên mạnh khỏe và thành công.