.

4.5.21

Liên hệ
BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG

Địa chỉ: Phòng 315, nhà A1, Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn Đống Đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

TS Lưu Văn Quân – Trưởng Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng
Điện thoại: 0912127676; 

TS Nguyễn Tiến Thái – Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng
Điện thoại: 0903297847; 
Email: Nguyentienthai_tb@tlu.edu.vn