.

1.5.21

Thông điệp Trưởng Khoa

Xin chào các quí vị và các em sinh viên đến với Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước!

Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước (nguyên là Khoa Thủy nông) là một trong ba Khoa đầu tiên của trường Đại học Thủy lợi. Với bề dày gần 60 năm, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.

Khoa có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và nhiệt huyết, đây là địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các bậc đại học, cao học, tiến sĩ và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn học, Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ.

Với những nền tảng vững chắc và truyền thống của mình, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước sẽ tiếp tục phấn đấu và khẳng định là một đơn vị đào tạo đầu ngành trong các lĩnh vực đào tạo do Khoa phụ trách, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế. 

Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ và hợp tác của tất cả tổ chức, cá nhân sẵn sàng chia sẻ các giá trị và mong muốn đóng góp vào sự thành công của Khoa nói riêng và của Trường Đại học Thủy lợi nói chung. 

Trưởng khoa

PGS.TS. Lê Văn Chín