.

22.7.22

22/7 thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học


Theo hướng dẫn tuyển sinh Đại học và tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ hôm nay (22/7), các thí sinh trên cả nước chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần bằng hình thức trực tuyến, thời hạn cuối đến 17 giờ ngày 20/8.

Trong thời gian gần 1 tháng (từ ngày 22/7 - 20/08), các thí sinh có thể đồng thời đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần, nhưng việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đều phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến, trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại địa chỉ: https://thisinh. thithptquocgia.edu.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://xacthuc.dichvucong.gov.vn.
Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) thông tin của thí sinh trên hệ thống; Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm của các trường, dù đủ điều kiện trúng tuyển vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Đây là điểm mới của kỳ xét tuyển năm nay, do vậy đã được hầu hết các trường nhắc lại trong các thông báo tuyển sinh để thí sinh nắm được và thực hiện.