.

4.7.22

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào trường Đại học Thủy Lợi năm 2022 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển vào trường Đại học Thủy Lợi năm 2022 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ