.

2.8.22

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2022 (phương thức xét tuyển điểm thi THPT)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2022

Phương thức xét tuyển điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.