.

16.8.21

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐHCQ theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021